ผู้บริหารให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

มอบรางวัลนักกีฬากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณ

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน้าที่ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

บริการตรวจสุขภาพนักเรียน

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

บริจาคโลหิต ณ สำนักอัยการสูงสุด

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

การจัดติวTPAT 1 และTPAT 3 สนับสนุนโดยคุณฉลอง จันทร์หอม

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ร.9 วันชาติและวันพ่อ

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รับมอบอุปกรณ์ Apple TV จากคุณฉลอง จันทร์หอม

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ขอขอบคุณสำนักงานเขตหนองจอก มอบถังขยะ

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การสอบเสมือนจริง วิชาTPAT1

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กราบนมัสการขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดหนองจอก

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตรวจเยี่ยมดูแลความปลอดภัยนักเรียน

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันลอยกระทง

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พิธีถวายราชสดุดีและถวายพวงมาลาวันมหาธีรราชเจ้า

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ร่วมโครงการวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการประจำเดือนพฤศจิกายน/2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการสื่อสารทางภาษากับองค์กรภายนอก(Bedok South Secondary school)

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ต้อนรับครูประภาศิริ อุทัยศรี

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การประชุมครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประมวลภาพ
การประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป
ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประมวลภาพการประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณ
ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประมวลภาพ
นิเทศติดตามการประเมินเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ร่วมกิจกรรมทางศาสนา

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประชุมWelcome visitors frome Bedok South Secondary School

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

นิเทศติดตามการประเมินเตรียมความพร้อม ครูผู้ช่วย

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประกาศมาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก ม.1

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

นิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่2/2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สภานักเรียนได้รับรางวัลน้ำใจจาก ผอ.สังข์ อัตตัญญู

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติมอบทุนการศึกษา

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

มอบรางวัลนักเรียนที่ได้รางวัลด้านกีฬา

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

อบรมเรื่อง สารต้องห้ามในกีฬา

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

งานบุญทอดกฐินสามัคคี วัดหนองจอก

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ครั้งที่5/2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พิธีต้อนรับ ผู้อำนวยการประจวบ อินทแย้ม

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พิธีปิดรายการ การแข่งขันฟุตซอลรายการ "KURT DESIGN X GO GOAL"

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การแข่งขันฟุตซอลรายการ "KURT DESIGN X GO GOAL"

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน"นวมินทรมหาราช"

ณ วัดหนองจอก
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประชุมครู ครั้งที่ 4/2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แสดงความยินดี "คุรุชน คนคุณธรรม"

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แสดงความยินดีแด่ ดร.สมศักดิ์ แสวงการ ย้ายโรงเรียน

ณ โรงเรียนนวมินราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

มอบถ้วยรางวัลทีมฟุตบอล กระทุ่มรายอคาเดมี่

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผู้อำนวยการประจวบ อินแย้ม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ค่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รับโล่แสดงความขอบคุณ ที่ปรึกษาพลังงาน ครบรอบ ๓๐ ปี DSM

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566

คุณฉลอง จันทร์หอม มอบวัสดุ คุรุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการศึกษา

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิชาการ

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 10 ตุลาคมคม พ.ศ. 2566

รองผู้อำนวยการสุพจน์ สุวินัย รับเกียรติบัตรจบหลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566

การประชุมครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ครั้งที่๓/๒๕๖๖

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันอาเซียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566

รองผู้อำนวยการและคุณครูรับรางวัลวันแม่ สมาคมคนของแผ่นดิน

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการติวเข้มเพื่อน้อง สู่มหาวิทยาลัยในฝัน 2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

แสดงความยินดี แด่รองสุภาวดี นาคพริก

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การเตรียมความพร้อม 360 องศา กับระบบTCAS

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชาวจีน

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ยินดีต้อนรับ กองบังกับการตำรวจนครบาล3

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การแข่งขันฟุตซอล"Kurt Design X GoGald Eastern Bangkok"

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่3/2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประชุมโครงการฟุตบอล

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประชุมเตรียมวันสถาปนา 69 ปี

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ต้อนรับคุณครูจริยา เซ้งไช่

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ค่ายคุณธรรม ม.4 ปีการศึกษา 2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ค่ายคุณธรรม ม.1 ปีการศึกษา 2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ยินดีต้อนรับคุณครูปราณี ทองแก้ว

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ยินดีต้อนรับคุณครูสุนันทา กาญจนะสมบัติ

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ยินดีต้อนรับคุณครูปรีดา นาครอง

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เปิดเรียน 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประชุมครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ครั้งที่๒/๒๕๖๖

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

มอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3และม.6 ประจำปีการศึกษา 2565

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา2565

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

โครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่3/2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

ค่ายผู้นำนักเรียน การฝึกอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน

ณ ค่ายลูกเสือภูกระเหรี่ยง สระบุรี
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

ค่ายMEP/IEP Sea Sand Sun Fun Camp 2022

ณ พัทยา ชลบุรี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การรับสมัครนักเรียน ม.1และม.4 ปีการศึกษา2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

ผู้บริหารจาก Bedok South Secondary School ศึกษาดูงาน

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

BKK2 Sustainable Education Forum2023

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พิธีอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การประชุมสหวิทยาเขต วชิรบูรพา

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ผู้บริหารเยี่ยมค่าย ให้กำลังใจ นศท.ชาย ปี3

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การดำเนินการจัดการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

กิจกรรม "น.จ.นิทรรศ 65" สืบสาน ต่อยอด ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กิจกรรม "Christmas Day" ประจำปี 2565
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กิจกรรมกีฬาสี ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 11
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
การประชุมคณะบริหารเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
รับรางวัลความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
รับย้ายบุคลากรมาดำรงตำแหน่งครู
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ร่วมกิจกรรมวันดินโลก
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เสวนาในหัวข้อ "ผลิกโฉมศูนย์กลางการศึกษา สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ยั่งยืน"
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
รับมอบเครื่องมืองานช่างจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
 
พิธีส่งมอบรองผู้อำนวยการณัฎฐ์สุภณ เนื้อศรี
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
จัดแสดงนิทรรศการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ สุวินัย รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 31 กันยายน พ.ศ. 2565
รับรางวัลคนดีรักษ์โลก
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565
มุทิตาจิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565
แสดงความยินดีแก่นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 โดยสมาคมคนของแผ่นดินร่วมกับกลุ่มสถาศึกษาเครือไทย-เทค
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
กันยายน พ.ศ. 2565
แสดงความยินดี ครูผู้สอนที่ผ่านการคัดเลือกหน่วยการเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
กันยายน พ.ศ. 2565
การประชุมความร่วมมือโครงการเครือข่ายตาสับปะรด
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ครั้งที่ 3/2565
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565
แสดงความยินดี รางวัลแม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565
พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
กิจกรรม น.จ.สดใส ก้าวสู่โลกยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
การประชุมครู ครั้งที่ 4/2565
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
กิจกรรมวันทานาบาตะ (วันขอพรจากดวงดาว)
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ครั้งที่ 2/2565
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
พิธีเปิด NJ Football League
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ขอแสดงความยินดี รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
การเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565
กิจกรรมค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ย้อนรอยสุนทรภู่ในวันวาน เบิกบานในวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565
พิธีประดับเข็มสัญลักษณ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ครบรอบ 68 ปี
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
การรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565
การดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
การประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
การตรวจ COVID-19 Rapid Antigan Test (ATK)
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รับโล่รางวัล "รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น"
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564
การตรวจ COVID-19 Rapid Antigan Test (ATK)
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน
 
 
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
รับการประเมิน "อาคารเบอร์ 5" ในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
การนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
การตรวจ COVID-19 Rapid Antigan Test (ATK)
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพ (OBECQA)
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
รวมรูปภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
รวมรูปภาพกิจกรรม
พิธีมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างโดม
และสนามกีฬาอเนกประสงค์
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
รวมรูปภาพกิจกรรม
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564
รวมรูปภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดผลประเมินผล”
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
รวมรูปภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การสอนภาษาจีน และหลักสูตร IPC
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564
รวมรูปภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564
รวมรูปภาพกิจกรรม
การจัดทำหลักสูตรแผนการเรียนทวิศึกษา กับวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
รวมรูปภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564
รวมรูปภาพกิจกรรม
การต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รวมรูปภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รวมรูปภาพกิจกรรม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูิมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รวมรูปภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รวมรูปภาพกิจกรรม
งานประจำปีวัดหนองจอก
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
รวมรูปภาพกิจกรรม
น.จ.นิทรรศ’63
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
จัดการแข่งขันกีฬาสี “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 9
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมการสอบสูทกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมลอยกระทง 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
การจัดการแข่งขันวงดนตรีสากล ประเภทวงสตริง
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  5 พฤศจิกายน 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
การจัดการแข่งขันการออกแบบสิ่งเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 30 ตุลาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์ มุ่งสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3”
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  7-9 กันยายน 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษา (One Day Tour) ปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  29 สิงหาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  27 สิงหาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ Active Learning
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  24 สิงหาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  20 สิงหาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีเพื่อฝึกอบรมและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ 9 วิชา
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  16-18 สิงหาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
“วันเฉลิมพระขนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  9 สิงหาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานอาเซียนเฟสติวัล ประจำปี 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  8 สิงหาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมมลูกเสือเนตรนารี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  8 สิงหาคม 2562
 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  29 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
โครงการแนะแนวอาชีพและพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิต
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  27 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  26 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก Suginami Gakuin High School เมือง Suginami จังหวัด Toko ประเทศญี่ปุ่น
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  22 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
ผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่  20 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  15-17 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  11-12 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม “ย้อนรอยสุนทรภู่ในวันวานเบิกบานในวันภาษาไทย”
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  10 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมเทศกาลวันทานาบาตะ เทศกาลขอพรจากดวงดาว
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...8 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  1 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมการหล่อเทียนจำนำพรรษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  27 มิถุนายน 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  28 มิถุนายน 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  21-23 มิถุนายน 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม "เรียนให้มีสุข เพื่อความสำเร็จ"
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  14 มิถุนายน 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  13 มิถุนายน 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
TOT มอบทุนการศึกษา
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...10 กันยายน 2558
กิจกรรมอำลาคุณครูทัศนัย
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...10 กันยายน 2558
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...9 กันยายน 2558
กิจกรรมปัญหาอาเซียน
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...7 กันยายน 2558
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด(ฟุตบอลดารา)
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...4 กันยายน 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรห้องสมุด , วิทยาศาสตร์
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...3 กันยายน 2558
ค่ายแกนนำนักเรียน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21
ณ...จ.ชลบุรี
วันที่...26-28 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...20 สิงหาคม 2558
กิจกรรม One Day Tour ม.6
ณ...จ.ชลบุรี สวนนงนุช,ตลาดน้ำสี่ภาค
วันที่...17 สิงหาคม 2558
กิจกรรม Oner Day Tour ม.2
ณ...จ.นครปฐม พระปฐมเจดีย์,พระราชวังสนามจันทร์,พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
วันที่...17 สิงหาคม 2558
กิจกรรม Oner Day Tour ม.1
ณ...จ.สมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัน,เมืองโบราณ,บางปู
วันที่....17 สิงหาคม 2558
ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการณัฐพัชร์ ศิริเสถียร และรองผู้อำนวยธนบดี จอมศรีกระยอม
และคุณครูใกล้รุ่ง จันทร์ศรี
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...6 สิงหาคม 2558
สมัครกิจกรรมประกวดร้องเพลงวันแม่
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...
กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
ณ ตลาดหนองจอกและวัดหนองจอก
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 28 กฎาคม 2558
กิจกรรมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 23 กรฎาคม 2558
กิจกรรมโต้วาที กลุ่มสาระภาษาไทย
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558
ประชุมผู้ปกครองเพื่อติดตามนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตร
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 12 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและหล่อเทียนจำนำพรรษา
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานกลุ่มสาระ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2558
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกั
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ประชุุมผู้ปกครองนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตร ครั้งที่ 1
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมต้นกล้า ประชาธิปไตย
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 29 มิถุนายน 2558
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิิปไต
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 22 -26 มิถุนายน 2558
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 22 มิถุนายน 2558