กีฬาต้านยาเสพติด กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ (ฟุตบอลดารา)
วันที่ 4 กันยายน 2558