ค่ายแกนนำนักเรียน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 จ.ชลบุรี
26-28 สิงหาคม 2558