กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

 


DSC_0005.jpg

DSC_0006.jpg

DSC_0007.jpg

DSC_0008.jpg

DSC_0009.jpg

DSC_0010.jpg

DSC_0011.jpg

DSC_0012.jpg

DSC_0013.jpg

DSC_0014.jpg

DSC_0015.jpg

DSC_0016.jpg

DSC_0017.jpg

DSC_0018.jpg

DSC_0020.jpg

DSC_0021.jpg

DSC_0022.jpg

DSC_0023.jpg

DSC_0024.jpg

DSC_0025.jpg

DSC_0026.jpg

DSC_0027.jpg

DSC_0028.jpg

DSC_0029.jpg

DSC_0030.jpg

DSC_0031.jpg

DSC_0032.jpg

DSC_0033.jpg

DSC_0035.jpg

DSC_0037.jpg

DSC_0038.jpg

DSC_0044.jpg

DSC_0047.jpg

DSC_0048.jpg

DSC_0049.jpg

DSC_0050.jpg

DSC_0051.jpg

DSC_0053.jpg

DSC_0054.jpg

DSC_0055.jpg

DSC_0056.jpg

DSC_0057.jpg

DSC_0058.jpg

DSC_0059.jpg

DSC_0060.jpg

DSC_0061.jpg

DSC_0064.jpg

DSC_0065.jpg

DSC_0066.jpg

DSC_0067.jpg

DSC_0069.jpg

DSC_0070.jpg

DSC_0071.jpg

DSC_0073.jpg

DSC_0075.jpg

DSC_0076.jpg

DSC_0077.jpg

DSC_0080.jpg

DSC_0081.jpg

DSC_0082.jpg

DSC_0083.jpg

DSC_0084.jpg

DSC_0085.jpg

DSC_0086.jpg

DSC_0087.jpg

DSC_0088.jpg

DSC_0089.jpg

DSC_0090.jpg

DSC_0091.jpg

DSC_0092.jpg

DSC_0093.jpg

DSC_0095.jpg

DSC_0097.jpg

DSC_0098.jpg

DSC_0099.jpg

DSC_0100.jpg

DSC_0101.jpg

DSC_0102.jpg

DSC_0103.jpg

DSC_0104.jpg

DSC_0106.jpg

DSC_0107.jpg

DSC_0108.jpg

DSC_0109.jpg

DSC_0110.jpg

DSC_0111.jpg

DSC_0113.jpg

DSC_0115.jpg

DSC_0116.jpg

DSC_0117.jpg

DSC_0127.jpg

DSC_0128.jpg

DSC_0129.jpg

DSC_0130.jpg

DSC_0131.jpg

DSC_0134.jpg

DSC_0135.jpg

DSC_0137.jpg

DSC_0138.jpg

DSC_0139.jpg

DSC_0140.jpg

DSC_0141.jpg

DSC_0142.jpg

DSC_0143.jpg

DSC_0144.jpg

DSC_0145.jpg

DSC_0146.jpg

DSC_0148.jpg

DSC_0150.jpg

DSC_0151.jpg

DSC_0152.jpg

DSC_0153.jpg

DSC_0154.jpg

DSC_0156.jpg

DSC_0157.jpg

DSC_0159.jpg

DSC_0163.jpg

DSC_0164.jpg

DSC_0165.jpg

DSC_0167.jpg

DSC_0169.jpg

DSC_0172.jpg

DSC_0173.jpg

DSC_0174.jpg

DSC_0176.jpg

DSC_0177.jpg

DSC_0178.jpg

DSC_0179.jpg

DSC_0180.jpg

DSC_0181.jpg

DSC_0182.jpg

DSC_0183.jpg

DSC_0184.jpg

DSC_0186.jpg

DSC_0190.jpg

DSC_0191.jpg

DSC_0193.jpg

DSC_0194.jpg

DSC_0195.jpg

DSC_0196.jpg

DSC_0197.jpg

DSC_0198.jpg

DSC_0199.jpg

DSC_0201.jpg

DSC_0203.jpg

DSC_0207.jpg

DSC_0208.jpg

DSC_0211.jpg

DSC_0213.jpg

DSC_0214.jpg

DSC_0215.jpg

DSC_0216.jpg

DSC_0218.jpg

DSC_0221.jpg

DSC_0222.jpg

DSC_0223.jpg

DSC_0224.jpg

DSC_0225.jpg

DSC_0231.jpg

DSC_0232.jpg

DSC_0233.jpg

DSC_0235.jpg

DSC_0236.jpg

DSC_0239.jpg

DSC_0240.jpg

DSC_0241.jpg

DSC_0242.jpg

DSC_0243.jpg

DSC_0244.jpg

DSC_0245.jpg

DSC_0248.jpg

DSC_0249.jpg

DSC_0251.jpg

DSC_0252.jpg

DSC_0260.jpg

DSC_0264.jpg

DSC_0265.jpg

DSC_0266.jpg

DSC_0267.jpg

DSC_0268.jpg

DSC_0269.jpg

DSC_0272.jpg

DSC_0273.jpg

DSC_0274.jpg

DSC_0279.jpg

DSC_0280.jpg

DSC_0281.jpg

DSC_0282.jpg

DSC_0283.jpg

DSC_0284.jpg

DSC_0285.jpg

DSC_0286.jpg

DSC_0287.jpg

DSC_0288.jpg

DSC_0289.jpg

DSC_0290.jpg

DSC_0291.jpg

DSC_0292.jpg

DSC_0293.jpg

DSC_0295.jpg

DSC_0296.jpg

DSC_0297.jpg

DSC_0298.jpg

DSC_0300.jpg

DSC_0301.jpg

DSC_0303.jpg

DSC_0304.jpg

DSC_0305.jpg

DSC_0306.jpg

DSC_0307.jpg

DSC_0308.jpg

DSC_0309.jpg

DSC_0310.jpg

DSC_0315.jpg

DSC_0316.jpg

DSC_0318.jpg

DSC_0320.jpg

DSC_0321.jpg

DSC_0322.jpg

DSC_0323.jpg

DSC_0326.jpg

DSC_0328.jpg

DSC_0329.jpg

DSC_0333.jpg

DSC_0334.jpg

DSC_0335.jpg

DSC_0336.jpg

DSC_0337.jpg

DSC_0345.jpg

DSC_0346.jpg

DSC_0347.jpg

DSC_0348.jpg

DSC_0349.jpg

DSC_0352.jpg

DSC_0353.jpg

DSC_0354.jpg

IMG_0367.jpg

IMG_0376.jpg

IMG_0377.jpg

IMG_0378.jpg

IMG_0379.jpg

IMG_0380.jpg

IMG_0381.jpg

IMG_0382.jpg

IMG_0383.jpg

IMG_0384.jpg

IMG_0385.jpg

IMG_0386.jpg

IMG_0387.jpg

IMG_0388.jpg

IMG_0389.jpg

IMG_0390.jpg

IMG_0391.jpg

IMG_0392.jpg

IMG_0393.jpg

IMG_0394.jpg

IMG_0395.jpg

IMG_0396.jpg

IMG_0398.jpg

IMG_0399.jpg

IMG_0400.jpg

IMG_0401.jpg

IMG_0402.jpg

IMG_0403.jpg

IMG_0404.jpg

IMG_0405.jpg

IMG_0406.jpg

IMG_0407.jpg

IMG_0408.jpg

IMG_0409.jpg

IMG_0410.jpg

IMG_0411.jpg

IMG_0412.jpg

IMG_0413.jpg

IMG_0414.jpg

IMG_0415.jpg

IMG_0416.jpg

IMG_0417.jpg

IMG_0418.jpg

IMG_0419.jpg

IMG_0420.jpg

IMG_0421.jpg

IMG_0422.jpg

IMG_0423.jpg

IMG_0424.jpg

IMG_0425.jpg

IMG_0426.jpg

IMG_0427.jpg

IMG_0428.jpg

IMG_0429.jpg

IMG_0430.jpg

IMG_0431.jpg

IMG_0432.jpg

IMG_0433.jpg

IMG_0434.jpg

IMG_0435.jpg

IMG_0436.jpg

IMG_0437.jpg

IMG_0438.jpg

IMG_0439.jpg

IMG_0440.jpg

IMG_0441.jpg

IMG_0442.jpg

IMG_0443.jpg

IMG_0444.jpg

IMG_0445.jpg

IMG_0446.jpg

IMG_0447.jpg

IMG_0448.jpg

IMG_0449.jpg

IMG_0450.jpg

IMG_0451.jpg

IMG_0452.jpg

IMG_0453.jpg

IMG_0454.jpg

IMG_0455.jpg

IMG_0456.jpg

IMG_0457.jpg

IMG_0458.jpg

IMG_0459.jpg

IMG_0460.jpg

IMG_0461.jpg

IMG_0462.jpg

IMG_0463.jpg

IMG_0464.jpg

IMG_0465.jpg

IMG_0466.jpg

IMG_0467.jpg

IMG_0468.jpg

IMG_0469.jpg

IMG_0470.jpg

IMG_0471.jpg

IMG_0472.jpg

IMG_0473.jpg

IMG_0474.jpg

IMG_0475.jpg

IMG_0476.jpg

IMG_0477.jpg

IMG_0478.jpg

IMG_0479.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0481.jpg

IMG_0482.jpg

IMG_0483.jpg

IMG_0484.jpg

IMG_0485.jpg

IMG_0486.jpg

IMG_0487.jpg

IMG_0488.jpg

IMG_0489.jpg

IMG_0490.jpg

IMG_0491.jpg

IMG_0492.jpg

IMG_0493.jpg

IMG_0494.jpg

IMG_0495.jpg

IMG_0496.jpg

IMG_0497.jpg

IMG_0498.jpg

IMG_0499.jpg

IMG_0500.jpg

IMG_0501.jpg

IMG_0502.jpg

IMG_0503.jpg

IMG_0504.jpg

IMG_0505.jpg

IMG_0506.jpg

IMG_0507.jpg

IMG_0508.jpg

IMG_0509.jpg

IMG_0510.jpg

IMG_0511.jpg

IMG_0512.jpg

IMG_0513.jpg

IMG_0514.jpg

IMG_0515.jpg

IMG_0516.jpg

IMG_0517.jpg

IMG_0518.jpg

IMG_0519.jpg

IMG_0520.jpg

IMG_0521.jpg

IMG_0522.jpg

IMG_0523.jpg

IMG_0524.jpg

IMG_0525.jpg

IMG_0526.jpg

IMG_0527.jpg

IMG_0528.jpg

IMG_0529.jpg

IMG_0530.jpg

IMG_0531.jpg

IMG_0532.jpg

IMG_0533.jpg

IMG_0534.jpg

IMG_0535.jpg

IMG_0536.jpg

IMG_0537.jpg

IMG_0538.jpg

IMG_0539.jpg

IMG_0540.jpg

IMG_0541.jpg

IMG_0542.jpg

IMG_0543.jpg

IMG_0544.jpg

IMG_0545.jpg

IMG_0546.jpg

IMG_0547.jpg

IMG_0548.jpg

IMG_0549.jpg

IMG_0550.jpg

IMG_0551.jpg

IMG_0552.jpg

IMG_0553.jpg

IMG_0554.jpg

IMG_0555.jpg

IMG_0556.jpg

IMG_0557.jpg

IMG_0558.jpg

IMG_0559.jpg

IMG_0560.jpg

IMG_0561.jpg

IMG_0562.jpg

IMG_0563.jpg

IMG_0564.jpg

IMG_0565.jpg

IMG_0566.jpg

IMG_0567.jpg

IMG_0568.jpg

IMG_0569.jpg

IMG_0570.jpg

IMG_0571.jpg

IMG_0572.jpg

IMG_0574.jpg

IMG_0575.jpg

IMG_0576.jpg

IMG_0577.jpg

IMG_0578.jpg

IMG_0579.jpg

IMG_0580.jpg

IMG_0581.jpg

IMG_0582.jpg

IMG_0583.jpg

IMG_0584.jpg

IMG_0585.jpg

IMG_0586.jpg

IMG_0587.jpg

IMG_0588.jpg

IMG_0589.jpg

IMG_0590.jpg

IMG_0591.jpg

IMG_0592.jpg

IMG_0594.jpg

IMG_0595.jpg

IMG_0596.jpg

IMG_0597.jpg

IMG_0598.jpg

IMG_0599.jpg

IMG_0600.jpg

IMG_0601.jpg

IMG_0602.jpg

IMG_0603.jpg

IMG_0604.jpg

IMG_0605.jpg

IMG_0606.jpg

IMG_0607.jpg

IMG_5579.jpg

IMG_5581.jpg

IMG_5582.jpg

IMG_5583.jpg

IMG_5584.jpg

IMG_5585.jpg

IMG_5586.jpg

IMG_5587.jpg

IMG_5588.jpg

IMG_5589.jpg

IMG_5590.jpg

IMG_5591.jpg

IMG_5593.jpg

IMG_5594.jpg

IMG_5595.jpg

IMG_5596.jpg

IMG_5597.jpg

IMG_5598.jpg

IMG_5599.jpg

IMG_5600.jpg

IMG_5602.jpg

IMG_5603.jpg

IMG_5604.jpg

IMG_5605.jpg

IMG_5614.jpg

IMG_5616.jpg

IMG_5617.jpg

IMG_5620.jpg

IMG_5622.jpg

IMG_5623.jpg

IMG_5624.jpg

IMG_5625.jpg

IMG_5626.jpg

IMG_5630.jpg

IMG_5631.jpg

IMG_5632.jpg

IMG_5633.jpg

IMG_5634.jpg

IMG_5635.jpg

IMG_5636.jpg

IMG_5637.jpg

IMG_5638.jpg

IMG_5639.jpg

IMG_5640.jpg

IMG_5642.jpg

IMG_5644.jpg

IMG_5645.jpg

IMG_5646.jpg

IMG_5647.jpg

IMG_5648.jpg

IMG_5649.jpg

IMG_5651.jpg

IMG_5653.jpg

IMG_5654.jpg

IMG_5655.jpg

IMG_5656.jpg

IMG_5657.jpg

IMG_5658.jpg

IMG_5659.jpg

IMG_5660.jpg

IMG_5661.jpg

IMG_5662.jpg

IMG_5663.jpg

IMG_5664.jpg

IMG_5666.jpg

IMG_5667.jpg

IMG_5668.jpg

IMG_5669.jpg

IMG_5670.jpg

IMG_5671.jpg

IMG_5672.jpg

IMG_5673.jpg

IMG_5674.jpg

IMG_5675.jpg

IMG_5676.jpg

IMG_5677.jpg

IMG_5678.jpg

IMG_5679.jpg

IMG_5680.jpg

IMG_5681.jpg

IMG_5682.jpg

IMG_5683.jpg

IMG_5684.jpg

IMG_5685.jpg

IMG_5687.jpg

IMG_5688.jpg

IMG_5689.jpg

IMG_5690.jpg

IMG_5691.jpg

IMG_5692.jpg

IMG_5693.jpg

IMG_5694.jpg

IMG_5695.jpg

IMG_5696.jpg

IMG_5697.jpg

IMG_5698.jpg

IMG_5699.jpg

IMG_5700.jpg

IMG_5701.jpg

IMG_5702.jpg

IMG_5703.jpg

IMG_5704.jpg

IMG_5706.jpg

IMG_5707.jpg

IMG_5708.jpg

IMG_5709.jpg

IMG_5710.jpg

IMG_5711.jpg

IMG_5712.jpg

IMG_5713.jpg

IMG_5714.jpg

IMG_5715.jpg

IMG_5716.jpg

IMG_5717.jpg

IMG_5718.jpg

IMG_5719.jpg

IMG_5720.jpg

IMG_5721.jpg

IMG_5722.jpg

IMG_5723.jpg

IMG_5724.jpg

IMG_5725.jpg

IMG_5726.jpg

IMG_5727.jpg

IMG_5728.jpg

IMG_5729.jpg

IMG_5730.jpg

IMG_5731.jpg

IMG_5732.jpg

IMG_5733.jpg

IMG_5734.jpg

IMG_5735.jpg

IMG_5736.jpg

IMG_5737.jpg

IMG_5738.jpg

IMG_5739.jpg

IMG_5741.jpg

IMG_5742.jpg

IMG_5743.jpg

IMG_5744.jpg

IMG_5745.jpg

IMG_5746.jpg

IMG_5747.jpg

IMG_5748.jpg

IMG_5749.jpg

IMG_5750.jpg

IMG_5751.jpg

IMG_5752.jpg

IMG_5753.jpg

IMG_5754.jpg

IMG_5755.jpg

IMG_5756.jpg

IMG_5757.jpg

IMG_5758.jpg

IMG_5759.jpg

IMG_5760.jpg

IMG_5761.jpg

IMG_5762.jpg

IMG_5763.jpg

IMG_5764.jpg

IMG_5765.jpg

IMG_5766.jpg

IMG_5767.jpg

IMG_5768.jpg

IMG_5770.jpg

IMG_5771.jpg

IMG_5772.jpg

IMG_5773.jpg

IMG_5774.jpg

IMG_5775.jpg

IMG_5778.jpg

IMG_5781.jpg

IMG_5783.jpg

IMG_5789.jpg

IMG_5795.jpg

IMG_5796.jpg

IMG_5797.jpg

IMG_5800.jpg

IMG_5801.jpg

IMG_5803.jpg

IMG_5807.jpg

IMG_5809.jpg

IMG_5810.jpg

IMG_5812.jpg

IMG_5814.jpg

IMG_5815.jpg

IMG_5817.jpg

IMG_5818.jpg

IMG_5819.jpg

IMG_5820.jpg

IMG_5821.jpg

IMG_5822.jpg

IMG_5823.jpg

IMG_5824.jpg

IMG_5826.jpg

IMG_5827.jpg

IMG_5829.jpg

IMG_5830.jpg

IMG_5833.jpg

IMG_5834.jpg

IMG_5840.jpg

IMG_5843.jpg

IMG_5844.jpg

IMG_5846.jpg

IMG_5847.jpg

IMG_5864.jpg

IMG_5867.jpg

IMG_5869.jpg

IMG_5871.jpg

IMG_5872.jpg

IMG_5873.jpg

IMG_5874.jpg

IMG_5879.jpg

IMG_5882.jpg

IMG_5883.jpg

IMG_5885.jpg

IMG_5888.jpg

IMG_5892.jpg

IMG_5893.jpg

IMG_5894.jpg

IMG_5895.jpg

IMG_5896.jpg

IMG_5908.jpg

IMG_5909.jpg

IMG_5910.jpg

IMG_5911.jpg

IMG_5912.jpg

IMG_5913.jpg

IMG_5914.jpg

IMG_5915.jpg

IMG_5918.jpg

IMG_5919.jpg

IMG_5920.jpg

IMG_5921.jpg

IMG_5922.jpg

IMG_5924.jpg

IMG_5926.jpg

IMG_5929.jpg

IMG_5934.jpg

IMG_5935.jpg

IMG_5936.jpg

IMG_5937.jpg

IMG_5938.jpg

IMG_5939.jpg

IMG_5940.jpg

IMG_5941.jpg

IMG_5942.jpg

IMG_5943.jpg

IMG_5944.jpg

IMG_5945.jpg

IMG_5946.jpg

IMG_5947.jpg

IMG_5948.jpg