กิจกรรม One Day Tour ม.1
จ.สมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัน,เมืองโบราณ,บางปู
วันที่ 17 สิงหาคม 2558