ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์และนักการภารโรง

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด และนักการภารโรง

ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2567

ขั้นตอนการเข้างาน และแผนที่จุดจอดรถ งานคืนสู่เหย้า “สืบสานไมตรี น้องพี่ เขียว เหลือง” ปี พ.ศ. 2567

สรุปเหรียญรางวัลของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

เกียรติบัตรแข่งขันเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ปีการศึกษา 2566