ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (MEP) ปีการศึกษา 2567

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (กลุ่มบริหารทั่วไป) แม่บ้านทำความสะอาด และนักการภารโรง

ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ รายละเอียดการรับนักเรียน ชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ม.1-6 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

https://drive.google.com/drive/folders/13wV0t9PDoUO3aY0 […]