ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (กลุ่มบริหารทั่วไป) แม่บ้านทำความสะอาด และนักการภารโรง