คลังเก็บหมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

เกียรติบัตรแข่งขันเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ปีการศึกษา 2566

ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ รายละเอียดการรับนักเรียน ชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ม.1-6 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

https://drive.google.com/drive/folders/13wV0t9PDoUO3aY0 […]