ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
  คลิกดูรายละเอียด
ยกเลิก ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
  คลิกดูรายละเอียด
เกียรติบัตรแข่งขันเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 66
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 มกราคม 2567
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ม.1-6 ปีการศึกษา 2566
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 23 มกราคม 2567
  คลิกดูรายละเอียด
 
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ม.1-6 ปีการศึกษา 2566
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 19 มกราคม 2567
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รายละเอียดการรับนักเรียน ชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร "คุรุชน คนคุณธรรม"
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(ภาษาญี่ปุ่น) และแม่บ้านทำความสะอาด
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาเข้าเรียนระหว่างปีประจำปีการศึกษา 2566
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้โควต้าเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครร้านจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2566
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(Mini English Program:MEP)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ
การประกวดแข่งขันเต้น เพลงไทยลูกทุ่ง สามารถสมัครได้ทาง
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เสียงดีมีรางวัล สามารถสมัครได้ทาง
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องเกียรติบัตรการแข่งขันในงาน "น.จ. นิทรรศ 65"
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 30 มกราคม 2566
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระหว่างปี ประจำปีการศึกษา 2566
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 12 มกราคม 2566
  คลิกดูรายละเอียด

 

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (อาคาร3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565

  คลิกดูรายละเอียด

 

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (กลุ่มบริหารวิชาการ) และเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (กลุ่มบริหารวิชาการ) และเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ (เพิ่มเติม)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน วันที่ 16 กันยายน 2565
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และยามรักษาการณ์
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565
  คลิกดูรายละเอียด
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (กลุ่มบริหารทั่วไป)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (กลุ่มบริหารทั่วไป)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับห้องเรียน
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
  คลิกดูรายละเอียด
มาตรการในการป้องกันการโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 11 เมษายน 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประกอบอาหารและจำหน่ายอาหารฯ
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่าย UTP, Wireless และ Fiber Optic ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2565
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระหว่างปี ประจำปีการศึกษา 2565
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การสอบซ่อมของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2565
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตา เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์และนักการภารโรง
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์และนักการภารโรง
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564
  คลิกดูรายละเอียด
ร่างประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงระบบเครือข่าย UTP , Wireless และ Fiber Optic และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่าย UTP , Wireless และ Fiber Optic
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และแบบออนแฮนด์
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564
  คลิกดูรายละเอียด
สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า รับสมัครเข้าค่ายอบรมทัศนศึกษาฟรี
   
  คลิกดูรายละเอียด
แจ้งเรื่องการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือก และแจ้งแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
  คลิกดูรายละเอียด
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 (ช่วงระหว่างวันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2564)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคหกรรม
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
  คลิกดูรายละเอียด
แจ้งกำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระหว่างปี ประจำปีการศึกษา 2564
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคหกรรม
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564
  คลิกดูรายละเอียด
การรับสมัครนักเรียน และขั้นตอนการสมัครเีรียนผ่านระบบออนไลน์
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 12 เมษายน 2564
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
   
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (MEP)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2564
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (MEP) ประจำปีการศึกษา 2564
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564
  คลิกดูรายละเอียด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  คลิกดูรายละเอียด
แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 1 กุมภาำัพันธ์ 2564
  คลิกดูรายละเอียด
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2564
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 25 มกราคม 2564
  คลิกดูรายละเอียด
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2564
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564
  คลิกดูรายละเอียด
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2564
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 2 มกราคม 2564
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคาร 1
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
  คลิกดูรายละเอียด
สรุปภาระงาน/ชิ้นงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่าย UTP,Wireless และ Fiber Optic
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่าย UTP,Wireless และ Fiber Optic
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่าย UTP,Wireless และ Fiber Optic
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายร้านค้าสวัสดิการในศูนย์ อาหาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2563
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ระยะทดลอง ของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ในช่วงการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายร้านค้าสวัสดิการในศูนย์ อาหาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2563
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายร้านค้าสวัสดิการในศูนย์ อาหาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2563
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2563
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
  คลิกดูรายละเอียด
 
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ประจำปีการศึกษา 2563
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ประเภทคู่สหกิจ) เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 3 มกราคม 2563
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ปีการศึกษา 2562
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (งานโสตฯ)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
  คลิกดูรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีปที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  คลิกดูรายละเอียด
ขั้นตอนการกรอกประวัติเพื่อมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  คลิกดูรายละเอียด
ขั้นตอนการกรอกประวัติเพื่อมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 3 เมษายน 2562
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  คลิกดูรายละเอียด
คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  คลิกดูรายละเอียด
คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการรับนักเรียน สอบคัดเลือก รายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประกอบอาหารและจำหน่ายอาหาร ภายในศูนย์อาหารโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP)
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายร้านค้าสวัสดิการ (NJ Shop)
  คลิกดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562

  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
  คลิกดูรายละเอียด
คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์เช่าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคา่เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง เลขที่3/2562
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ยกเลิกประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง ครั้งที่ 2
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์เช่าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคา่เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง เลขที่ 2/2562
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ยกเลิกประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง ครั้งที่ 1
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์เช่าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคา่เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง เลขที่ 1/2562
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา2561
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา2561
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์ในการไปทัศนศึกษาประจำปี2561
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์ในการทัศนศึกษา ปี2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศแผน ร่างประกาศและร่างเอกสาร
จ้างเหมาบริการ ทัวร์ในการไปทัศนศึกษา ประจำปี2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ การสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เชิญชวนเสนอรายละเอียดประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 3)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2561
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program : MEP)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
(เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
  คลิกดูรายละเอียด
เผยแพร่ข้อมูลโครงงานคุณธรรม แพขวดรักษ์ รักษ์ความพอเพียง (Self-sufficient Bottle Raft)
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 20 กันยายน 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชากร)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชากร)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการบริษัททัวร์ในการไปทัศนศึกษา
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
  คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 3

  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ สอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประกอบอาหาร และจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประกอบอาหารและจำหน่ายอาหาร ภายในศูนย์อาหารโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
  คลิกดูรายละเอียด
กำหนดการจัดนิทรรศการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และแนะแนวการศึกษา ต่อ “น.จ. นิทรรศ’ 60 ศาสตร์พระราชา ปรัชญาความพอเพียง”
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 10 มกราคม 2560
  คลิกดูรายละเอียด
  ดาวน์โหลด แบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ประถม-มัธยม)
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (ภาษาไทย,พลศึกษา)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู และก่อสร้างบ้านพักครู
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมบ้านพักครู และก่อสร้างบ้านพักครู
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ที่ หญิง ๖ที่
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างพลศึกษา
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างพลศึกษา
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ขอความร่วมมือให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกทุกคน แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ เวทีหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ประกาศ เรื่องการสรรหาและคัดเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนและทางเดินเท้า
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 19 กันยายน 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการบริษัททัวร์ในการไปทัศนศึกษา 
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการบริษัททัวร์ในการไปทัศนศึกษา  
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า 
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย 
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย 
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงลานเสาธง เวที สนามกีฬา บริเวณโดยรอบ 
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด