- ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนแข่งขันแต่ละกิจกรรม
 
- แบบตอบรับกา รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรมรเข้าร่วมพิธิเปิดกิจกรรม น.จ. นิทรรศ'63
 
สูติบัตร งาน นจ.นิทรรศ' 63
 
- การแข่งขันการตอบปัญหาความรู้และทักษะทางภาษาไทย
 
- การประกวดเล่นนิทาน "พลังงานชาติสร้างโลกสดใส เยาวชนร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" ประกอบการแสดง
 
- การแข่งขันคณิตคิดประลอง (เกม 24)
 
- การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
 
- การแข่งขันเอแม็ท (A-Math)
 
- การแข่งขันซุโดกุ (Sudoku)
 
- การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล
 
- การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ
 
- การแข่งขันวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์
 
- การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
 
- การแข่งขันตอบปัญหา อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา
 
- การแข่งขันเปตอง
 
- การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ "เยาวชนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
 
- การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ "ธรรมชาติสดใส เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์" ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 
- การประกวด Dancer
 
- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
 
- การแข่งขัน "เขียนได้ ให้เลย"
 
- การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
 
- การแข่งขัน Storytelling
 
- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
 
- การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย
 
 
 
 
 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
21 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 0-2989-5401-5, 0-2543-1008 เบอร์โทรสาร 0-2989-5406