พิธีไหว้ครู
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...16 มิถุนายน 2559
กิจกรรมวันเฉลิมฉลองการเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบรอบ 70 ปี
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...9 มิถุนายน2559
ประชุมผู้ปกครอง
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...6 มิถุนายน 2559
วันสถาปนาโรงเรียน
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...1 มิถุนายน 2559
 
TOT มอบทุนการศึกษา
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...10 กันยายน 2558
กิจกรรมอำลาคุณครูทัศนัย
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...10 กันยายน 2558
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...9 กันยายน 2558
กิจกรรมปัญหาอาเซียน
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...7 กันยายน 2558
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด(ฟุตบอลดารา)
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...4 กันยายน 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรห้องสมุด , วิทยาศาสตร์
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...3 กันยายน 2558
ค่ายแกนนำนักเรียน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21
ณ...จ.ชลบุรี
วันที่...26-28 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...20 สิงหาคม 2558
กิจกรรม One Day Tour ม.6
ณ...จ.ชลบุรี สวนนงนุช,ตลาดน้ำสี่ภาค
วันที่...17 สิงหาคม 2558
กิจกรรม Oner Day Tour ม.2
ณ...จ.นครปฐม พระปฐมเจดีย์,พระราชวังสนามจันทร์,พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
วันที่...17 สิงหาคม 2558
กิจกรรม Oner Day Tour ม.1
ณ...จ.สมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัน,เมืองโบราณ,บางปู
วันที่....17 สิงหาคม 2558
ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการณัฐพัชร์ ศิริเสถียร และรองผู้อำนวยธนบดี จอมศรีกระยอม
และคุณครูใกล้รุ่ง จันทร์ศรี
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...6 สิงหาคม 2558
สมัครกิจกรรมประกวดร้องเพลงวันแม่
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...
กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
ณ ตลาดหนองจอกและวัดหนองจอก
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 28 กฎาคม 2558
กิจกรรมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 23 กรฎาคม 2558
กิจกรรมโต้วาที กลุ่มสาระภาษาไทย
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558
ประชุมผู้ปกครองเพื่อติดตามนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตร
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 12 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและหล่อเทียนจำนำพรรษา
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานกลุ่มสาระ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2558
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกั
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ประชุุมผู้ปกครองนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตร ครั้งที่ 1
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมต้นกล้า ประชาธิปไตย
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 29 มิถุนายน 2558
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิิปไต
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 22 -26 มิถุนายน 2558
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 22 มิถุนายน 2558