กิจกรรมวันเฉลิมฉลองการเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบรอบ 70 ปี